English
۱۳۹۶ سه شنبه ۴ مهر
مرکزبهداشت درمان شهرستان اردل
 
اگر زمين را از آلودگي ها حفظ نكنيم ما هم در اين آلودگي غرق خواهيم شد
: سخن روز
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو اصلیمنو اصلی
صفحه اصلی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی</span>معرفی
شهرستان اردل
شبکه بهداشت و درمان
حوزه مدیریت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحدهای ستادی شبکه</span>واحدهای ستادی شبکه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحدهای بهداشتی </span>واحدهای بهداشتی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد ستاد گسترش</span>واحد ستاد گسترش
معرفی
رابطین بهداشتی
بهورزان
مراکز و خانه های بهداشت
پزشک خانواده
Collapse واحد سلامت خانواده و جمعیتواحد سلامت خانواده و جمعیت
سلامت باروري
معرفی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تغذيه</span>تغذيه
معرفي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحدهای درمانی </span>واحدهای درمانی
کارشناس نظارت بر درمان
کارشناس نظارت بر امور دارو
انبار دارویی
اسناد پزشکی
مرکز فوریتهای 115 اردل
مرکز فوریتهای 115 دشتک
واحدهای اداری و عمومی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد فناوری و اطلاعات</span>واحد فناوری و اطلاعات
معرفی
بخش فناوری و اطلاعات
بخش آمار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مراکز بهداشتی درمانی </span>مراکز بهداشتی درمانی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مراکز بهداشتی درمانی روستایی</span>مراکز بهداشتی درمانی روستایی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مرکز روستایی اردل</span>مرکز روستایی اردل
معرفی
خانه بهداشت شیخ محمود
خانه بهداشت دهکهنه روگر
خانه بهداشت کاوند
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مرکز روستایی کاج</span>مرکز روستایی کاج
معرفی
خانه بهداشت کاج 1
خانه بهداشت کاج 2
خانه بهداشت رستم آباد
خانه بهداشت کریم آباد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مرکز روستایی آلیکوه</span>مرکز روستایی آلیکوه
معرفی
خانه بهداشت ضمیمه آلیکوه
خانه بهداشت قلعه درویش
خانه بهداشت قلعه رشید
خانه بهداشت دهنو نده
خانه بهداشت زرمیتان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مرکز روستایی دشتک</span>مرکز روستایی دشتک
معرفی
خانه بهداشت ضمیمه دشتک
خانه بهداشت سرپیر
خانه بهداشت افسر آباد
خانه بهداشت کوران آباد و نیسیاق
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مرکز روستایی سرمور</span>مرکز روستایی سرمور
معرفی
خانه بهداشت ضمیمه سرمور
خانه بهداشت ممسنی
خانه بهداشت 12 امام
خانه بهداشت سرچاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مرکز روستایی لیرابی</span>مرکز روستایی لیرابی
معرفی
خانه بهداشت ضمیمه لیرابی
خانه بهداشت ارجل
خانه بهداشت آبسرده
خانه بهداشت کری
Collapse مرکز روستایی عزیز آبادمرکز روستایی عزیز آباد
معرفی
خانه بهداشت ضمیمه عزیز آباد
خانه بهداشت قرآب
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مرکز روستایی سرخون</span>مرکز روستایی سرخون
معرفی
خانه بهداشت ضمیمه سرخون
خانه بهداشت گندمکار
خانه بهداشت گلشور
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مرکز روستایی چلدان</span>مرکز روستایی چلدان
معرفی
خانه بهداشت ضمیمه چلدان
خانه بهداشت رفن
خانه بهداشت شیاسی
خانه بهداشت دهکهنه هلوسعد
خانه بهداشت ملک شیر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مرکز روستایی شلیل</span>مرکز روستایی شلیل
معرفی
خانه بهداشت ضمیمه شلیل
خانه بهداشت تلخاب
خانه بهداشت شکرآباد شلیل
خانه بهداشت گوزلک
خانه بهداشت دورک قنبری
خانه بهداشت لندی
Collapse مرکز روستایی گردپینهمرکز روستایی گردپینه
معرفی
خانه بهداشت ضمیمه گردپینه
خانه بهداشت لشتر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مراکز بهداشتی درمانی شهری</span>مراکز بهداشتی درمانی شهری
پایگاه شهری اردل
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مرکز مشاوره قبل از ازدواج</span>مرکز مشاوره قبل از ازدواج
معرفی
شرح وظایف
فعالیتهای انجام شده
مطالب و مقالات آموزشی
پایگاه بسیج سردار شهید صالحی
گالری تصاویر
واحد HSRwidth=6
width=8
بازدیدکنندگان امروز 8 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 22 کل بازدیدکنندگان 159912 کاربران بر خط 0 کاربران لاگین بر خط 0
Powered by DorsaPortal