مرکز بهداشت شهرستان اردل
۱۴۰۰/۹/۸
پزشک خانواده
 

پزشك خانواده:

پزشك خانواده داراي حداقل مدرك دكتراي حرفه­اي پزشكي و مجوز معتبر كار پزشكي است و در نخستين سطح خدمات، عهده­دار خدمات پزشكي سطح اول است و مسووليت­هايي از قبيل: توجه به جامعيت خدمات، تداوم خدمات، مديريت سلامت، تحقيق و هماهنگي با ساير بخشها را برعهده دارد.

پزشك خانواده مسووليت دارد خدمات سلامت را در محدوده بسته ا­ي تعريف شده (بسته خدمت)؛ بدون تبعيض سني، جنسي، ويژگي­هاي اقتصادي اجتماعي و ريسك بيماري در اختيار فرد، خانواده، جمعيت و جامعه­ي تحت پوشش خود قرار دهد. پزشك خانواده در صورت لزوم بايد براي حفظ و ارتقاي سلامت، از ارجاع فرد به سطوح بالاتر استفاده كند، ولي مسووليت پيگيري تداوم خدمات با او خواهد بود. پزشك خانواده مسوول اداره كردن تيم سلامت است.

افراد تحت پوشش پزشك خانواده براي دريافت خدمات بهداشتي و درماني به او مراجعه مي كنند و هركس مايل نباشد از طريق وي وارد سيستم دريافت خدمات شود، موظف است تمام هزينه هاي درماني را شخصا" پرداخت نمايد. پزشك خانواده، بيمار را در سيستم ارجاع قرار مي دهد و او را از بدو ورود به سيستم تا پايان درمان و مراقبتهاي پس از درمان تحت نظر خود دارد.

بسته خدمات سلامت (health services package) :

خدمات سلامتی (بهداشتي و درماني) و داراي اولويت كه توسط پزشك خانواده يا تيم سلامت ارائه يا فراهم مي‌شود. اين مجموعه تحت عنوان "كتاب "شرح خدمات تيم سلامت و پزشك خانواده" تهيه شده و دراختيار دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور قرارگرفته است.

تيم سلامت (health team)

گروهي از صاحبان دانش و مهارت در حوزه خدمات بهداشتي درماني كه بسته­ي خدمات سطح اول را در اختيار جامعه تعريف شده قرار مي­دهند و مسووليت آنان با پزشك خانواده است (شامل : بهورز، كاردان و كارشناس حرف پيراپزشكي و ...).

سطح بندي خدمات (stratification of health services) :

چيدمان خاص واحدهاي تامين كننده خدمات و مراقبتهاي سلامت به منظور فراهمي دسترسي بيشتر مردم به مجموعه خدمات به طوريكه، تا جايي كه ممكن است دسترسي سهل و سريع، عادلانه، با كمترين هزينه و بيشترين كيفيت ايجاد گردد.

خدمات و مراقبتهاي سلامت در سه سطح در اختيار جمعيت و جامعه گذاشته مي­شود:

سطح اول خدمات:خدماتي كه توسط واحدي در نظام سلامت (مركز بهداشتي درماني روستايي يا مركز بهداشتي درماني شهري روستايي و خانه هاي بهداشت تابعه آنها طبق طرح گسترش شبكه شهرستان) ارائه مي گردد. اين واحد به طور معمول در جايي نزديك به محل زندگي مردم قرار دارد، و در آن، نخستين تماس فرد با نظام سلامت از طريق پزشك خانواده يا تيم سلامت (بهورز) اتفاق مي­افتد. خدماتي از قبيل: ارتقاي سلامت، پيشگيري و درمانهاي اوليه، ثبت اطلاعات در پرونده سلامت و ارجاع و پي­گيري بيمار عمده­ي خدمات اين سطح را تشكيل مي­دهند كه در چهارچوب خدمات­ واحد پزشك خانواده، تجويز دارو و درخواست انجام خدمات پاراكلينيك شكل مي­گيرد.

سطح دوم خدمات: خدمات درمان تخصصي سرپايي يا بستري كه توسطواحدي در نظام سلامت ارائه مي شوند. اين دسته از خدمات دراختيار ارجاع­شدگان از سطح اول قرار مي گيرند و با ارائه بازخورد نتيجه از سطح دوم به پزشك خانواده­ي ارجاع كننده، او را از نتيجه كار خويش مطلع مي­سازند. خدمات تخصصي سرپايي، خدمات بستري، تجويز دارو و درخواست انجام خدمات پاراكلينيك از فعاليت­هاي اين سطح مي باشند.

سطح سوم خدمات: خدمات فوق تخصصي سرپايي يا بستري كه توسط واحدي در نظام سلامت با اولويت در چهارچوب بيمه­هاي پايه در اختيار ارجاع­شدگان از سطوح اول و دوم قرار مي­گيرند و بازخورد لازم را براي سطح ارجاع كننده فراهم مي­سازند. در اين سطح نيز تعهدات از راه خدمات فوق تخصصي، تجويز دارو و درخواست انجام خدمات پاراكلينيك صورت مي­گيرد.

نظام ارجاع:

نظام ارجاع نظامي است كه براساس آن، مراجعه كننده به منظور دريافت خدمات بهداشتي و درماني بايد ابتدا به بهورز (خانه بهداشت) مراجعه و در صورت لزوم با ارجاع بهورز به پزشك خانواده مراجعه كند و درصورت نياز با برگه دفترچه بيمه روستايي به پزشك متخصص معرفي گردد و پزشك متخصص، پس از انجام اقدامات درماني و توصيه هاي لازم و انعكاس آنها در فرم بازخوراند، بيمار را براي ادامه درمان به مبداء ارجاع معرفي كند.

در مواردي كه در بسته هاي خدمتي براي بهورزان نقشي درنظر گرفته نشده است، يا در شرايط اضطرار (با نظر بيمار) بيمار مي تواند مستقيما" به پزشك خانواده مراجعه كند

تاریخ به روز رسانی: 1392/06/08
تعداد بازدید: 3490
آدرس : اردل ،بلوار امام رضا ،خيابان شهيد باهنر ،شبكه بهداشت شهرستان اردل
كدپستي : 8881711135     تلفن : 34342033-038
دور نگار :  34342467 -038
تاریخ بروز رسانی 1400/09/08
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal